indhold

SBU-rapport från 1994 inom området jordbearbetning, sådd och plantetablering

SBU-rapport

Konklusion

Inom området jordbearbetning, sådd och plantetablering utfördes 1994 en studie kring tidig start och tillväxt, halminblandning på hösten, plöjningsfri odling, praktisk radluckring vid sådd samt hagelskador på tidigt stadium i sockerbetor. Resultaten kan du läsa mer om i bifogad fil.