indhold

SBU-rapport från 1994 inom området sortförsök

SBU-rapport

Konklusion

Inom området sortförsök utfördes 1994 en studie kring allmänt sortförsök samt praktiska sortförsök. Resultaten kan du läsa mer om i bifogad fil.