indhold

SBU-rapport från 1995 del 1 inom området ogräsbekämpning

SBU-rapport

Konklusion

Inom området ogräsbekämpning utfördes 1995 en studie kring lågdosprogram med DPX 66037, bekämpning av raps med DPX 66037, stödåtgärder till lågdosprogram, system för ogräsbekämpning i sockerbetor samt selektivitet vid överdosering. Resultaten kan du läsa mer om i bifogad fil.