indhold

SBU-rapport från 1995 inom området jordbearbetning, sådd och plantetablering

SBU-rapport

Konklusion

Inom området jordbearbetning, sådd och plantetablering utfördes 1995 en studie kring tidigt start och tillväxt samt halminblandning på hösten. Resultaten kan du läsa mer om i bifogad fil.