indhold

SBU-rapport från 1995 inom området sjukdomar och skadedjur

SBU-rapport

Konklusion

Inom området sjukdomar och skadedjur utfördes 1995 en studie kring skydd mot skadeinsekter under uppkomstfasen, Gaucho i provning 1989-1995, praktisk provning – insekticider, minskad virusspridning genom betning, bladlusbekämpning med Aztec, skydd mot svampar under uppkomstfasen samt praktisk provning – obetat. Resultaten kan du läsa mer om i bifogad fil.