indhold

SBU-rapport från 1995 inom området sortförsök

SBU-rapport

Konklusion

Inom området sortförsök utfördes 1995 en studie kring sortförsök och praktiska sortförsök. Resultaten kan du läsa mer om i bifogad fil.