indhold

SBU-rapport från 1995 inom området växtnäring

SBU-rapport

Konklusion

Inom området växtnäring utfördes 1995 en studie kring långliggande PK-försök, gödslingsstrategi vid radmyllning, radmyllning efter sådd, kvävebehov vid radmyllning, projekt flexgödning nära betraden, projekt praktisk provning av radmyllning efter sådd, svavelgödsling till sockerbetor samt projekt bladanalys. Resultaten kan du läsa mer om i bifogad fil.