indhold

SBU-rapport från 1996 del 1 inom området ogräsbekämpning

SBU-rapport

Konklusion

Inom området ogräsbekämpning utfördes 1996 en studie kring lågdosprogram och radrensning med och utan Safari 50 DF, Safari mot raps samt selektiv flamning – ogräseffekt och betpåverkan. Resultaten kan du läsa mer om i bifogad fil.