indhold

SBU-rapport från 1996 del 2 inom området sjukdomar och skadedjur

SBU-rapport

Konklusion

Inom området sjukdomar och skadedjur utfördes 1996 en studie kring inventering av betcystnematoder samt växtföljder i sockerbetsfält 1996. Resultaten kan du läsa mer om i bifogad fil.