indhold

SBU-rapport från 1996 inom området växtnäring

SBU-rapport

Konklusion

Inom området växtnäring utfördes 1996 en studie kring långliggande PK-försök, radmyllning av flytande växtnäring, kvävebehov vid radmyllning, radmyllning av granulerad växtnäring, radmyllning efter sådd, kompletterande undersökningar avseende kväve 1996, svavelgödsling till sockerbetor samt plantsaftanalyser i sockerbetor. Resultaten kan du läsa mer om i bifogad fil.