indhold

Se upp med betor och majs i samma växtföljd!

Åsa Olsson, Lars Persson

Konklusion

Odlingen av majs ökar i Sverige. För dem som planerar att ha betor i samma växtföljd som majs är det på sin plats att höja ett varningens finger.