indhold

Sen upptagning fungerade även 2007

Robert Olsson

Konklusion

Vad betyder upptagningstidpunkten för kvalitet, kvantitet och plånbok när betorna ska levereras i slutet av kampanjen? Frågan får sitt svar i projektet ”Optimerad upptagningstidpunkt vid sen leverans” som i sin tur är del av ett större SLF-projekt rörande upptagning och lagring. Betodlaren nr. 3, 2008