indhold

Seneste udbyttestigning savner forklaring ? – samt lidt om såtid og kvælstof

Jens Nyholm Thomsen og Anne Lisbet Hansen