indhold

Skadornas betydelse för lagringsförlusterna

Åsa Olsson

Konklusion

Hur behandlar vi våra betor under upptagning och transport och vad betyder det för sockerförlusterna? För att få svaret på denna fråga startade NBR en serie lagringsförsök där syftet var att studera upptagningskvalitetens betydelse för sockerförlusterna. Undersökningen har pågått i tre år, 2006–2008, och vi har undersökt inte mindre än 13 000 betor! Betodlaren nr. 2, 2009