indhold

Skörda rätt och tjäna mer

Betodlaren 3-2019 William English, NBR och Joakim Ekelöf, NBR

Konklusion

En upptagning som utförs under dåliga förhållanden eller på ett felaktigt sätt kan kosta flera tusenlappar per hektar. Genom att förstå betans sammansättning kan du som odlare ta bättre beslut i slutskedet av betodlingssäsongen och nå ett högre netto. I denna artikel presenteras vilka delar av betan som innehåller det mesta sockret och hur stor viktandel dessa utgör.