indhold

Skördeförlusterna kan bli betydande

Betodlaren 2-2019 Åsa Olsson Nyström, NBR

Konklusion

Virusgulsot på sockerbetor orsakas av flera olika virus som alla ger olika typer av gulnande blad. Skördeförlusterna kan bli betydande och ligger mellan 30 och 50 procent, beroende på virus.
Virusen påverkar ofta sockerhalten som blir mycket låg. I och med att neonikotinoider förbjudits finns oron att virusgulsot på nytt kan bli ett allvarligt problem i sockerbetor.