indhold

Skorpa, vårens samtalsämne i Europa

Joakim Ekelöf

Konklusion

På flera håll har det under våren varit problem med igenslamning och dålig uppkomst. NBR passade på att lägga ut skorpbrytningsförsök som visar att det är mycket svårt att förbättra uppkomsten på igenslammade fält. Nedan finner du de senaste rönen samt rekommendationer för framtiden.