indhold

Slipad växtnäringsstrategi betaler sig

Konklusion

NBR har de senaste åren fokuserat en stor del av växtnäringsförsöken på att identifiera brister, och kvantifiera effekter av enskilda näringsämnen. Stort fokus har även lagts på att utveckla radmyllningskonceptet där det nu mer eller mindre är gängse praxis att placera halva givan och bredsprida resten. Detta i kombination med att de rysktillverkade gödningsmedlen försvunnit gör att många nu testar lite nya gödslingskoncept i sin betodling.