indhold

Slutskörd över 110 ton betor på 5T gårdar

Robert Olsson

Konklusion

Årets sol och värme i kombination med att allting gjorts på rätt sätt i rätt tid gav 80 ton betor per hektar fram till mitten på augusti. En normalhöst genererar ytterligare 38 ton. Möjlig slutskörd ligger över 110 ton betor per hektar för de bästa 5T-fälten. Betodlaren nr. 3, 2016