indhold

Snart dags att så

Desirée Börjesdotter

Konklusion

Nu går det fort mot vår och sockerbetssådd. En tidig sådd öppnar för en hög skördepotential. Men för att nå den
krävs tidig och jämn uppkomst med vilja att växa fort framöver.