indhold

Sockerbetor som förfrukt till höstvete, del 2

Lars Persson och Åsa Olsson

Konklusion

För betodlare i länder med ett mildare klimat än vårt, är höstvete efter sockerbetor ett huvudsakligt alternativ. Hos oss är det förenat med ett visst mått av risktagande, vilket till stor del bestäms av såtidpunkt och vädrets makter. Vilket mervärde har sockerbetor som förfrukt till höstvete förutsatt att etablering och övervintring går bra?