indhold

Sockerbetor som förfrukt till höstvete, del 3

Lars Persson och Åsa Olsson

Konklusion

Det blir allt vanligare med sådd av höstvete efter betskörden, och ännu vanligare i framtiden om man ska tro på förutsägelserna om varmare klimat. Höstvetefält som var sent sådda 2011 övervintrade bra i år.