indhold

Sockerbetor som förfrukt till höstvete

Lars Persson & Åsa Olsson

Konklusion

En varierad växtföljd är som bekant en av nycklarna till en hög avkastning och sockerbetor och stråsäd kompletterar varandra på ett bra sätt. Vi har i detta projekt studerat sockerbetor som förfrukt till höstvete, bl.a. ur ett sjukdomsperspektiv som vi tar upp i denna första artikel. I kommande nummer av Betodlaren kommer vi att gå närmare in på skördepåverkan.