indhold

Som att köra Ferrari med handbromsen åtdragen – Studiebesök i Frankrike

Desirée Börjesdotter

Konklusion

I slutet av oktober besökte NBR tillsammans med våra tolv 5T-odlare i Sverige, Danmark, Tyskland och Nordic Sugar en fransk betodlare, Alexis Patria, nära mässområdet för Beet Europe 2016. Efter en trevlig rundvandring avslutade vi i hans tusen år gamla spannmålslager och fick höra hans syn på tingen. Betodlaren nr. 4, 2016