indhold

Sommarmöte Gretelund juni 2016

Robert Olsson och Henrik Nilsson

Konklusion

Presentation av växtodlingen på Gretelund och tankar kring sockerbetodling från Henrik Nilsson.