indhold

Sorter 2017 / Varieties 2017

Desirée Börjesdotter
101 103 109 114-2017 Desirée Börjesdotter

Konklusion

Når der skal vælges roesort, er et stabilt højt sukkerudbytte en af de vigtigste parametre. Blandt sukkerroesorter, der har været i afprøvning i mere end et år, er der i år stor forskel i opnået indtægt. Fenja KWS, Ragna KWS, Celesta KWS, Nelson og Daphna giver den højeste indtægt. Forskellen i årets forsøg er fra +2.300 til -2.020 kr. pr. ha. sammenlignet med gennemsnittet af de dyrkede sorter. Daphna er den markedsførte sort med højeste indtægt på +1.630 kr. pr. ha. Sorterne Smilla KWS og Selma KWS ligger øverst i gruppen af højest ydende observationssorter. I år afprøves fire ALS-tolerante roesorter, to af sortskandidaterne afprøves for andet år i tre forsøg og to for første gang i samtlige seks forsøg. De afprøves i sortsforsøgene med traditionel ukrudtsstrategi og er udbyttemæssigt ikke på højde med øvrige sorter uden denne egenskab.

 

Conclusion

When choosing sugar beet varieties, the most important parameter is yield capacity. Comparing the varieties, that have been tested for more than one year, there is a large variation in terms of yield and revenue. Fenja KWS, Ragna KWS, Celesta KWS, Nelson og Daphna give the best result in 2017. The difference between varieties in the trials this year is from +2.300 to -2.020 DKK per hectare. Daphna is the market variety with the best economy at +1.630 DKK per hectare compared to the average of all marketed varieties. This year four ALS-tolerant candidates were tested, two for the second year in three trials and two for the first year in all six trials. The yield level was significantly lower compared to the market segment without this trait.