indhold

Sorter 2018

101_103_109_114-218 Desirée Börjesdotter

Konklusion

I årets sortsforsøg, ligesom i praksis, er udbytteniveauet varierende i sukkerroer. Generelt har sukkerroerne klaret sig forholdsvis godt i det varme og tørre vejr. Når der skal vælges roesort, er et stabilt højt sukkerudbytte en af de vigtigste parametre. En sukkerroesort skal levere et højt sukkerudbytte under forskellige vejr- og jordbundsforhold, og derfor testes sorterne i seks forsøg i mindst to år, før de kan blive observationssorter.
Blandt sukkerroesorter, der har været i afprøvning i mere end et år, er der i år stor forskel i opnået indtægt. Observationssorterne Mango, Evalotta KWS og Bauer har sammen med markedssorterne Klimt, Daphna, Whisky, Selma KWS, Sigurd og Pasteur givet den højeste indtægt i 2018. Totale forskelle i årets forsøg er fra +1.030 til -3.010 kr. pr. ha. sammenlignet med gennemsnittet af de dyrkede sorter. Klimt er den markedsførte sort og Sigurd er den observationssort i 2018 med højeste indtægt. I top af de nye observationssorter i 2019 er Mango og Evalotta KWS.
Det største sukkerudbytte for nematodtolerante sorter på inficeret mark, og som er markedssorter i 2019 er opnået i sorterne Fenja KWS og Daphna. Daphna er også den højest ydende NT-sort på markedet og giver et merudbytte på inficeret jord på i gennemsnit 1,8 ton sukker pr. ha eller 15 procent mere end den modtagelige målesort Smilla KWS.

Conclusion

When choosing sugar beet varieties, the most important parameter is yield capacity. Comparing the varieties, that have been tested for more than one year, there is a large variation in terms of yield and revenue. The new candidates Mango, Evalotta KWS, Bauer together with the market varieties Klimt, Daphna, Whisky, Selma KWS, Sigurd og Pasteur give the best result in 2018. The difference between varieties in the trials this year is from +1.030 to -3.010 DKK per hectare. Klimt is the market variety with the best economy at +1.030 DKK per hectare compared to the average of all marketed varieties. Daphna was the highest yielding nematode tolerant variety on infested soils and yield in average 1.8 ton sugar per hectare or 15 percent more than the susceptible variety Smilla KWS.