indhold

Sorter 2019

101-103-109-114-2019 Desirée Börjesdotter, NBR

Konklusion

I årets sortsforsøg, ligesom i praksis, har udbytteniveauet været svingende i sukkerroer. Men totalt set har sukkerroerne klaret sig meget godt og udbytteniveauet er højt. Når der skal vælges roesort, er et stabilt højt sukkerudbytte en af de vigtigste parametre. En markedssort skal levere et højt sukkerudbytte under forskellige vejr- og jordbundsforhold, og sorterne testes i seks forsøg mindst to år, før de kan blive markedsført. Det tidligere system med observationssorter er ved at blive opløst når frøfirmaerne kan sælge frø af godkendte sorter direkte til dyrkerne.

Blandt sukkerroesorter, der har været i afprøvning i mere end et år, er der i år stor forskel i udbytte i kr. pr. ha. Selma KWS er den markedsførte sort med højeste indtægt. Sorterne Twix og Evalotta KWS ligger øverst i gruppen af højestydende observationssorter.

Det største sukkerudbytte for nematodtolerante sorter på inficeret mark, er i årets forsøg Nelson og tæt efter følger observationssorten Twix. Nelson giver et gennemsnitligt merudbytte på 2,6 ton sukker pr. ha eller 23 procent mere end den modtagelige målesort Davinci. Men forskellen til markedssorterne Lombok, Fenja KWS og Daphna er ikke statistisk sikker.

Conclusion

When choosing sugar beet varieties, the most important parameter is yield capacity. Comparing varieties there is a large variation in terms of yield and revenue. This year 80 varieties were tested in six yield trials for the recommended list of Danmark. The variety Selma KWS is the market variety with the best economy at +1.245 DKK per hectare compared to the average of all marketed varieties. The difference between varieties in the trials this year is from +1.245 to -2.740 DKK per hectare. The varieties Twix and Evalotta KWS were the best yielding test varieties.

This year in total seven ALS-tolerant candidates from two seed companies were tested. The yield level was significantly lower compared to the market segment without this trait.