indhold

Sorter 2020

101,103,109,114 - 2020, Desirée Börjesdotter, NBR

Konklusion

I årets sortsforsøg, ligesom i praksis, har udbytteniveauet været svingende. Men totalt set har sukkerroerne klaret sig meget godt og udbytteniveauet er højt. Når der skal vælges roesort, er et stabilt højt sukkerudbytte en af de vigtigste parametre. En markedssort skal levere et højt sukkerudbytte under forskellige vejr- og jordbundsforhold, og sorterne testes i seks forsøg mindst to år, før de kan blive markedsført. Det tidligere system med observationssorter er ved at blive opløst når frøfirmaerne kan sælge frø af godkendte sorter direkte til dyrkerne.
Årets udbytte i sortsforsøgene er for de dyrkede sorter i gennemsnit 15,2 ton sukker pr. ha, hvilket er 2 procent lavere end i 2019 (15,5 ton sukker pr. ha). De tørre perioder i 2020 (april, maj, august og september) har reduceret rodudbyttet mere end roerne nåede at kompensere med et højere sukkerindhold (17,5 procent) i forsøgene. Den totale forskel i årets forsøg for sorter som er i prøvning for andet år, er fra +951 til -2.650 kr. pr. ha. sammenlignet med gennemsnittet af de dyrkede sorter.
Cascara KWS er den markedsførte sort med højeste indtægt tæt forfulgt af Fenja KWS, nyhederne Falster og Nasser, Daphna, Selma KWS og nyheden Skelby.
I årets forsøg er sorternes opnåede indtægt beregnet ud fra den aftalte pris for 2021 (etårig aftale) inklusive et fradrag for fast topskive om 3 procent rodvægt.

Conclusion

When choosing sugar beet varieties, the most important parameter is yield capacity. Comparing varieties there is a large variation in terms of yield and revenue. This year 81 varieties were tested in six yield trials for the recommended list of Danmark. The variety Cascara KWS is the market variety with the best economy at +951 DKK per hectare compared to the average of all marketed varieties. It was followed by the marketed varieties: Fenja KWS, Falster, Nasser, Daphna, Selma KWS and Skelby. The difference between varieties in the trials this year is from +951 to -2.650 DKK per hectare.
This year in total eight ALS-tolerant candidates from two seed companies were tested. The yield level was significantly lower compared to the market segment without this trait.