indhold

Sorter – inbördes placering med och utan sprutning mot bladsvampar

Robert Olsson
Robert Olsson

Konklusion

Det får anses självklart att sortförsöken ska hållas rena från ogräs då vi bedömer sorternas prestationsförmåga. När det gäller bladsvampar är det inte lika självklart. Men utvecklingen på senare år, både här hemma och i Europa, går mot att renodla den genetiska potentialen i sorten. Det innebär att man gör vad man kan för att hålla undan angrepp även av bladsvampar.