indhold

Sorter mot Aphanomyces 2016

Åsa Olsson

Konklusion

Aphanomyces är en algsvamp som angriper betornas rötter under hela säsongen. Som namnet antyder så gynnas svampen av mycket vatten i jorden. Även värme påskyndar infektionen. Rötterna blir bruna och rötan kan sprida sig upp längs rothalsen. Så småningom snörs den in och går till slut av och plantan dör.