indhold

Sorter til dyrkning i 2018

Desirée Börjesdotter
SRN4-2017 Desirée Börjesdotter

Konklusion

Så er årets sortsresultater analyseret og Sortskommissionen har truffet sin beslutning om, hvilke sorter der er udpeget til dyrkning i 2018. I år er der 15 markedssorter og hele 9 observationssorter på sortslisten.