indhold

Sorter til dyrkning i 2019

DB_SR4-2018 Desirée Börjesdotter

Konklusion

Så er årets sortsresultater analyseret, og Sortskommissionen har truffet sin beslutning om, hvilke sorter der er udpeget til dyrkning i 2019. I år er der 14 markedssorter og 4 observationssorter på sortslisten.