indhold

Sorter til dyrkning i 2020

Desirée Börjesdotter
SRN4-2019 - Desirée Börjesdotter

Konklusion

Så er årets sortsresultater analyseret og Sortkommissionen har truffet sin beslutning om, hvilke sorter der er udpeget til dyrkning i 2020.

I år er der 16 markedssorter og 5 observationssorter på sortslisten. Der er givet dispensation til at bruge insektbejdsning med Gaucho med særlige vilkår i Danmark 2020.