indhold

Sorter til økologi – deres robusthed overfor sygdomme og skadedyr. Økologiske Sukkerroer (GUDP-projekt)

Anne Lisbet Hansen
Projektmøde 10/1-2019

Konklusion

Præsentation af Anne Lisbet Hansen, NBR – fremvist på projektmøde 10/1-2019 vedr. projekt Økologiske Sukkerroer (GUDP-projekt)