indhold

Sorter til økologi – deres robusthed overfor sygdomme og skadedyr

948-2018 Anne Lisbet Hansen

Konklusion

I projektet Økologisk dyrkning af sukkerroer støttet af GUDP er fire sorter undersøgt for deres robusthed på tre til fire lokaliteter med hensyn til fremspiring, angreb af rodbrand, bedebladlus, gammaugler samt bladsvampe. Generelt er der større forskel mellem lokaliteter end mellem sorter. Tilsætning af mikroorganismer mod rodbrand viser svag tendens til mindre rodbrand og højere plantebestand. Udsætning af bladlusgalmyg som nyttedyr overfor sorte bedebladlus er afprøvet uden at opnå effekt.

Conclusion

In a GUDP project Organic grown sugar beets supported by GUDP, four varieties have been studied for their tolerance regarding germination, attack of damping off, black bean aphid, caterpillars and leaf diseases. In general, at the four locations there are more differences between sites than between the varieties. Addition of microorganisms against damping off shows a slight tendency for lower damping off and higher plant numbers. Release of aphid midges as a predator to black bean aphid has been attempted unsuccessfully.