indhold

Sortförsök Sverige 2016 (Variety trials Sweden 2016)

Desirée Börjesdotter
102-2016

Konklusion

Resultat från de svenska sortförsöken 2016. Syftet är att prova sorter för odling i Sverige och resultaten redovisas i sammanställningar över ett, två respektive tre år. Läs gärna under fliken ”Information” innan du går in på resultatflikarna.

Conclusion

Final report of the Swedish variety trials 2016. Under the sheet “Information” you find useful info about the makro of the file.