indhold

Sortsforsøg 2017

Desirée Börjesdotter
101-2017 Desirée Börjesdotter

Konklusion

Så er årets sortsforsøg analyseret, og Sortskommissionen har udpeget, hvilke sorter der er til dyrkning i 2018. Her kan du finde samtlige resultater i sortsafprøvningen på icke nematodeinficerede marker.