indhold

Sortsforsøg 2020 i Danmark – nematodetolerante sorter

Desirée Börjesdotter
103-2020 Desirée Börjesdotter

Konklusion

Så er årets sortsforsøg analyserert og her kan du finde samtlige resultater i sortsafprøvningen på nematodinficerede marker.