indhold

Sortsforsøg Danmark 2016 (Variety trials Denmark 2016)

Desirée Börjesdotter
101-2016 - Desirée Börjesdotter

Konklusion

Resultat fra dansk sortsprøvning 2016. Læs gerne under fanen ”Information” før du åbner resultaterne.

Conclusion

Final report of the Danish variety trials 2016. Under the sheet ”Information” you find useful info about the makro of the file.