indhold

Sortsforsøg nematodetolerante sorter 2017

Desirée Börjesdotter
103-2017 Desirée Börjesdotter

Konklusion

Så er årets sortsforsøg analyseret, og Sortskommissionen har udpeget, hvilke nematodtolerante sorter der er til dyrkning i 2018. Her kan du finde samtlige resultater i sortsafprøvningen på nematodeinficerede marker.