indhold

Spild og renhed af sukkerroer i relation til optagningskvalitet og rensning af lagring 2016

623-2016 Otto Nielsen

Konklusion

Det største økonomiske udbytte blev opnået ved en middelhård indstilling af roeoptagerens renseværk (sammenlignet med skånsom indstilling).