indhold

Sprutning mot bladlöss – vad gav det? Del 1

Åsa Olsson och Anne Lisbet Hansen

Konklusion

De flesta år brukar betning med Gaucho vara tillräcklig för att hålla angreppen av betbladlöss under skadetröskeln.