indhold

Stængelnematoder (Ditylenchus dipsaci) og udbytte i sukkerroer

Anne Lisbet Hansen
980-2012

Konklusion

I en mark med angreb af stængelnematoder er sukkerudbytte og angreb målt i to gange 6 parceller i sorterne Isabella KWS og Cactus. Med forbehold for manglende forsøgsdesign tyder resultaterne på, at Isabella KWS er bedre til at modstå angreb af stængelnematoder end Cactus.

Conclusion

In a field with attacks of the stem nematode Ditylenchus dipsaci, sugar yield and attacks are measured in two time 6 plots with varieties Isabella KWS and Cactus. Despite the lack of experimental design, the results suggest that Isabella KWS is better to resist the attacks of stem nematodes than Cactus.

Formål og Metode

I en roemark er der konstateret angreb af stængelnematoder (Ditylenchus dipsaci). I marken er sorterne Isabella KWS og Cactus sået 28 marts.

Der er i hver sort etableret 6 høstparceller, der forud for optagning 4. oktober i tværsnit af øverste del af roden er bedømt for pct råddannelse, som følge af stængelnematodangreb (foto 2).

Resultater og diskussion

Der har været kraftigere angreb i Isabella KWS end i Cactus, hvilket skyldes, at Isabella KWS er sået i den lille del af marken med to år mellem sukkerroer, og Cactus er sået i den normale del af marken med tre år mellem sukkerroer. Kortere sædskifte giver højere angreb af stængelnematoder.

I striben med Isabella KWS falder sukkerudbyttet fra 15,23 t/ha ved 2 pct råddannelse til 4,71 t/ha ved 88 pct angreb. I Cactus falder udbyttet fra 15,12 t/ha ved 1 pct råddannelse til 12,95 t/ha ved 7 pct angreb. Udbytte som funktion af råddannelse efter angreb af nematoderne ses i figur 1.

Med forbehold for, at resultaterne ikke er baseret på et anlagt randomiseret forsøg, og trods et kraftigere angreb i Isabella KWS i forhold til Cactus, tyder resultaterne på, at Isabella KWS har større tolerance overfor angreb end Cactus, idet hældningskoefficienten for de rette linier, der er tilpasset data, er lavere for Isabella KWS end Cactus. Isabella KWS angives af firma at have tolerance overfor rodråd, der skyldes svampen Rhizoctonia solani. Tolerance overfor R. solani har i visse tilfælde vist sig, at være koblet til tolerance overfor stængelnematoder, hvilke disse resulater måske også viser. Der er udenlandske rapporter om gradsforskelle i modtagelighed af stængel-nematoder blandt sukkerroesorter.