indhold

Stafettpinnen är överlämnad

Joakim Ekelöf

Konklusion

I förra numret klargjorde Robert att han lämnar över stafettpinnen för Betodlaren. Framöver kommer du som läsare därför få ta del av mina tankar om sockerbetsgrödans utveckling.