indhold

Startgødning i sårillen

312_320-2016 Otto Nielsen

Konklusion

Effekten af fosforholdig startgødning i sårillen i form af Ferticare Starttiliuos har varieret meget mellem forsøgspladser og år og på de lokaliteter, hvor der har været en positiv effekt, blev denne kun observeret i dele af marken.

I de seneste år er der gennemført flere forsøg, hvor fosfor indgik i behandlinger (NBR-projekterne 307,313 og 319). Det er planen at samle konklusionerne fra disse og andre projekter i en artikel i Sukkerroenyt/Betodlaren i løbet af 2017.