indhold

Startgødning i sårillen

312-2015 Otto Nielsen

Konklusion

Der har været varierende effekt af placering af startgødning i sårillen i forsøgene i 2015 (fra -1 til 18 % i merudbytte). Flere undersøgelser er nødvendige, da forsøgene er udført uden gentagelser på den enkelte lokalitet.