indhold

Status på 5T-projektet

ON_SRN3-2018

Konklusion

5T-projektet fokuserer på den variation, der er i roernes vækst mellem og indenfor markerne. Dernæst forsøges dette forklaret gennem forskelle i dyrkning samt ved at kvantificere til vækstbegrænsende faktorer.