indhold

Stocklöpare – så här mycket får du i år

Joakim Ekelöf

Konklusion

En tidig sådd, en kall start och varmt i maj. Stocklöpning, hur stort blir problemet? Det är en komplex fråga som saknar alla svar. I denna artikel gör vi dock ett försök att sia om framtiden. Betodlaren nr. 2, 2016