indhold

Strip tillage og dyrkning på volde

Otto Nielsen

Konklusion

I efteråret 2007 blev der hos NBR startet et nyt projekt om jordbearbejdning og efterafgrøder (JES), hvor der i høstårene 2008-2010 undersøgtes alternative jordbearbejdningsteknikker. Projektet er nu afsluttet, og afrapporteret i årets beretning, mens der her gives en fotografisk gennemgang af projektet samt en præsentation af udvalgte dele.